Aslakin ja pelastuslaitoksen yhteistyö syvenee

 

Pelastushelikopteri Aslakin pelastajat siirtyvät Lapin pelastuslaitoksen virkasuhteeseen vuoden 2022 alusta. Aslak ei palkkaa enää omia pelastajia, vaan ostaa pelastajien työpanoksen pelastuslaitokselta. Järjestely vahvistaa molempien sopijapuolien toimintavalmiutta.

-Aslak on ollut pitkän Lapin pelastuslaitoksen sopimusyksikkö. Sopimus vahvistaa statustamme ja syventää yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa, toteaa Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n toiminnanjohtaja Eero Anneberg.

Pelastajat ovat pääsääntöisesti valmiudessa Sodankylän paloasemalla. Lapin pelastuslaitos tuottaa pelastajan pelastushelikopteriin tehtäville päivittäin.

-Henkilöstöyhteistyön kautta parannetaan entisestäänkin hyvää yhteistoimintaa osapuolten välillä. Kun pelastuslaitos tuottaa pelastajapalvelut Aslakiin, parannetaan toimintamallien yhteensopivuutta ja saadaan henkilöstöllistä särkymävaraa päivittäisen palvelukyvyn ylläpitämiseksi, toteaa Lapin pelastusjohtaja Markus Aarto.

Lapin pelastuslaitoksen sopimusyksikkönä Aslak yksikkö osallistuu pelastustoimintaan pelastuslain mukaisesti. Tehtävät Aslakille välittää edelleen Hätäkeskus.

Pelastuslaitos voi käyttää Aslakin yksikköä, kalustoa ja henkilöstöä erityisesti näihin tehtäviin: liikenteestä aiheutuvat onnettomuudet, maastopelastus, metsä-, maasto- ja turvetuotantoaluepalot, pintapelastus, kaluston ja henkilöstön kuljetus, pelastustyön johtolennot, sekä muuhun operatiiviseen toimintaan.

-Viime vuosien kokemus on osoittanut, että helikopterin käyttöarvo harvaanasuttujen alueiden pelastustoimen tukea on erittäin suuri ja Aslakin kautta saatava palvelun merkitys on kasvanut vuosi vuodelta erityisesti vaikeasti tavoitettavissa maastopelastuksissa, pelastusjohtaja Aarto toteaa.

Lisäksi toiminnassa huomioidaan Sisäministeriön ohjeistukset helikopterin käyttämisestä pelastus-, etsintä- ja sammutustehtäviin. Aslak suorittaa viranomaislentoja esimerkiksi poliisille tai ensihoidolle.

Aslakin lentotoiminta on ilmailumääräysten mukaista valtion ilmailua.

KUVISSA: Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n johtokunnan puheenjohtaja Peter Blåberg ja toiminnanjohtaja Eero Anneberg sekä Lapin Pelastuslaitoksen itäisen alueen palopäällikkö Jussi Hannukari. (Kuvat: Aslak)