Pelastus

Pelastus

Aslak on käytettävissä erilaisissa kiireellisissä pelastustehtävissä. Helikopterilla voidaan kuljettaa välineistöä sekä pelastushenkilöstöä hälytyskohteeseen.

Aslakissa on monipuolinen pelastusyksikön ensiavun antoon tarkoitettu välineistö, hyvä kylmänsuojauskyky sekä raivausmahdollisuus. Viranomaisen määräyksestä Aslak voi evakuoida hädässä olevan ihmisen, esimerkiksi tieverkoston varrella odottavan, ensihoitopalvelun avun piiriin.

Juurikin pitkien, tiettömien taipaleiden alueet tuovat omat haasteensa sekä tarpeen, pelastushelikopterin käytölle Lapissa.

Maastopelastustehtävät sekä maastoliikenneonnettomuudet ovat yleisiä Lapissa. Näihin helikopteri on erityisen tarkoituksenmukainen väline.

Aslakissa on vesialueiden hätätilanteisiin pintapelastusvalmius, yhteistyössä toteutettuna Lapin pelastuslaitoksen kanssa.

Aslak suorittaa hätäkeskuslaitoksen 112 välittämiä pelastustehtäviä Lapin pelastuslaitoksen sille antaman hälytysohjeistuksen mukaisesti yhteistyössä ensihoitokeskuksen kenttäjohtajan sekä pelastustoimen johtajan (pelastustoimen viranomaispäivystäjä) ohjauksessa.

Hätätilanteessa soita aina hätäkeskukseen 112.


Pelastushelikopteri Aslak on Lapin pelastuslaitoksen sopimusyksikkö. Hätäkeskus välittää Aslakille pelastustehtävät. Tukikohtamme on Sodankylässä keskeisen sijainnin takia.