Sodankylän lentokentällä uusi lähestymisjärjestelmä

Sodankylän lentoasemalla on otettu käyttöön uusi digitaalinen mittarilähestymisjärjestelmä, joka hyödyttää sekä ilmailua että alueen elinkeinoelämää. GPS-pohjainen järjestelmä perustuu kaikissa moderneissa ilma-aluksissa oleviin paikannus- ja ohjaustekniikoihin raskaan maakohtaisen paikannuslaskennan sijaan.

Moderni lähestymisjärjestelmä mahdollistaa Sodankylän miehittämättömän lentokentän ympärivuorokautisen ilmailukäytön. Pelastushelikopteri Aslakin tukikohdan lisäksi muutkin ilma-alukset voivat hyödyntää lentopaikkaa myös heikommissa sääolosuhteissa.

Aslak mukana kehitysyhtiössä

Sodankylän lentoaseman kehittämistä varten perustettiin voittoa tavoittelematon kehitysyhtiö Sodankylä Airport Technical Service Oy (ATS Oy). Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry on yksi yhtiön osakkaista. ATS OY:n investoinnit mahdollistivat uuden GPS-järjestelmän käyttöönoton.

Lentopaikan digitaaliset lähestymisratkaisut luovat uusia mahdollisuuksia myös Lapin elinkeinoelämälle. Pohjoiseen matkailuun liittyviä ilmailupalveluja, kuten matkailua tukevia revontulilentoja ja pienempien henkilömäärien kuljettamiseen soveltuvia syöttöliikenteen lentoja, on nyt mahdollistaa kehittää.

Lisäksi monipuoliset liikennöinnin mahdollisuudet hyödyttävät alueen kaivannaisteollisuutta ja puolustusvoimia, myös huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta.

Kohti päästötöntä ilmailua

Lentoaseman kehittämisohjelmassa on otettu huomioon lentoliikenteen siirtymä kohti päästötöntä sähköistä ilmailua ja lentokentän energiaomavaraisuutta.

Ilmailun murrosvaiheessa siirtymä vähäpäästöisine energiaratkaisuineen edellyttää lisääntyvää arktista testausta. Ilmailun laitetoimittajat ovat jo aiemmin tehneet testausta Sodankylän lentoasemalla perinteiseen moottoritekniikkaan perustuen. Nyt sähköisen ilmailun testauksen edellytykset paranevat entisestään lentopaikan uusien ominaisuuksien myötä.

-Tämä yhdessä alueella jo olevan korkean tieteen ja tutkimuksen kanssa mahdollistaa tulevaisuuden päästöttömän ilmailun ja liikenteen kehittämisen Sodankylän lentopaikalla, kiteyttää ATS Oy:n toimitusjohtaja Kari Korvanen.

(Kuva: ATS Oy)