Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 9.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Novia Finland Oy

Isokatu 56

90100 Oulu

puh. +358 8 552 8800

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

tietosuoja@noviafinland.fi

3. Rekisterin nimi

Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry / Tukituotemyynnin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n asiakassuhteiden hoitaminen, Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n asiakaspotentiaalin kartoittaminen, Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n viestinnän, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella

Voidaksemme toimittaa palvelujamme parhaalla mahdollisella tavalla, saatamme luovuttaa tietoja kanssamme samaan konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan palveluiden toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin, eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista. Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet), IP-osoitetieto, asiakaspalautetiedot, tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot, evästeiden kautta kerättävät tiedot, sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot, muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot, Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n verkkosivuilta tai tukituotemyyntiä varten luoduilta kampanjasivuilta kerätyt tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Käytämme rekisterin koostamiseen yleisesti saatavilla olevia tietokantoja. Tietoja ylläpidetään asiakaskontaktoinnin yhteydessä manuaalisesti. Kontakoidessamme henkilöitä puhelimitse, puhelut nauhoitetaan ja nauhoitteita säilytetään 12 kk. Voimme tallentaa henkilötietoja myös http://www.aslak.fi/ -sivustolta ja tukituotemyyntiä varten luoduilta kampanjasivuilta.

7. Tietojen luovutus

Henkilötietoja luovutetaan tukituotemyyntikampanjan aikana ja -kampanjan päättymisen yhteydessä Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n hallintaan ja itsenäiseen käyttöön. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojaamisen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin on pääsy ainoastaan niillä Novia Finland Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja salassapitovelvollisuus.

9. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Käytämme http://www.aslak.fi/ -sivulla ja mahdollisilla muilla tukituotemyyntikampanjan verkkosivuilla evästeitä, jotta palvelumme on mahdollisimman käyttäjäystävällistä ja laadukasta.

Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä. Tarkistuspyynnön voi jättää Novia Finland Oy:n toimipisteeseen henkilökohtaisesti tai postitse.

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.