Aslak kouluttaa

Yrityksille järjestettävät koulutukset ovat osa pelastushelikopteri Aslakin varainhankintaa. Tällä kertaa Aslak suunnitteli yhteistyössä AA Sakatti Mining Oy:n kanssa harjoituksen, jossa testattiin yrityksen hätätilanteiden toimintatapoja ja -ohjeita käytännössä.

Turvallisuus on Sakatin toiminnoissa aina ykkösasia. Yrityksellä on omat järjestelmänsä ja ohjeistuksensa onnettomuustilanteita varten. Koulutustilaisuuksia järjestetään säännöllisesti. Yhteistyössä Aslakin kanssa niitä on pidetty jo pitkään kerran vuodessa.  Tänä vuonna Aslak suunnitteli Sakatille yhden isomman harjoituksen.

-Tarkoituksena on, että jokainen pystyy toimimaan hätätilanteessa. Kaikilla työntekijöillämme on ensiapukoulutus ja turvallisuuskoulutus kohdillaan, kiteyttää Sakatin turvallisuusasiantuntija Kirsti Kulpakko.

 Onnistunut harjoitus

Harjoituksen skenaariona oli kairakoneella loukkaantuneiden henkilöiden ensiapu ja pelastaminen maastosta.

Harjoitus tapahtui Sakatti Miningin kairaustyömaalla ja siihen osallistui Sakatin henkilökuntaa ja urakoitsijoita sekä Aslakin ja Lapin pelastuslaitoksen pelastushenkilöstöä. Huolto harjoitusalueelle järjestyi Aslakin yhteistyökumppaneiden toimesta.

Harjoitus sujui suunnitellusti. Kairaushenkilöstö suoritti ensiavun ja teki hälytyksen 112-numeroon ja sisäiset hälytykset.

Yrityksen seurantaryhmä teki harjoituksessa havaintoja ja kirjasi ne. Yhteisessä palautetilaisuudessa käytiin harjoitus läpi ja Aslak tuotti sen loppuselvityksen asiakkaan käyttöön. Sakatin tarkoituksena on hyödyntää saatuja tietoja välittömästi.

-Saimme kehittämiskohteita sekä ohjeisiin että toimintatapoihin. Päivitämme Sakatin toimintaohjeita ja perehdyttämismateriaalia, Kirsti Kulpakko kertoo.

KUVA: AA Sakatti Mining Oy