Pelastushelikopteri Aslakin toiminta jatkuu vahvana

Aslakin toiminta jatkuu tuttuun tapaan vahvana. Perustan luo jo vakiintunut yhteistyö Lapin pelastuslaitoksen kanssa. Tätä koskeva sopimus on uusittu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus tiivistää entisestään pelastushelikopteri Aslakin ja pelastuslaitoksen yhteistyötä sekä pelastushelikopterin toiminnan kehittämistä kaikkien lappilaisten, Lapissa matkailevien ja työskentelevien parhaaksi.

Aslakin operatiivisessa toiminnassa työskennelleet pelastajat siirtyivät vuoden 2022 alussa virkoihin Lapin pelastuslaitokselle, joka tarjoaa pelastajan työpanoksen pelastushelikopteri Aslakiin. Yhteistyö on sujunut hyvin.

”Tästä toimintamallista tulee pysyvä käytäntö, joka osaltaan vahvistaa toimintakykyämme. Aslak on valtavan tärkeä koko pelastustoiminnalle, mutta myös muissa tehtävissä olemme pystyneet sitä hyödyntämään”, totesi Lapin pelastusjohtaja Markus Aarto (Aslak -lehti 4/2022).

Lapin pelastuslaitos on osaltaan myös tarkentanut käytäntöjään käyttää Aslakia pelastustehtävillä. Suoritetut tehtävät ovat hyvin vastanneet Aslakin operatiiviselle toiminnalle ja henkilöstön työskentelylle asetettuja odotuksia.

Vuoden 2022 aikana Aslakille välitetyt tehtävät ovat olleet tavanomaisia ja tehtävämäärä on pysynyt suunnilleen samana kuin aikaisempina vuosina.

Pelastushelikopteri hälytetään tehtäville 550-600 kertaa vuodessa ja niistä suoritettiin noin puolet. ”Aslakin käyttö on varsin suurta. Pelastuslaitos käyttää Aslakia mukana vasteessa keskimäärin kerran lähes joka päivä”, pelastusjohtaja sanoo haastattelussa.

Maayksikön hankinnan valmistelu käynnissä

Uutta kalustoa ja välineistöä on tänä vuonna hankittu maltillisesti Aslakille. Uuden maayksikön hankinnan valmistelutyö on kuitenkin käynnistetty yhdessä Lapin pelastuslaitoksen kanssa ja on valittu siihen toimittaja, iisalmelainen Profile Oy.

Ajoneuvo on kevyt nelivetoinen pelastusauto, jonka hankintaan on saatu Palosuojelurahastolta 48 000 euron avustus. Maayksikön toimitusajankohta on arviolta vuoden 2023 syksy.

Hankinnassa oleva maayksikkö tulee toimimaan avustajana tai itsenäisenä toimijana pelastustoimen tehtävissä, etenkin Sodankylän kunnan alueella, mutta samalla palvellen koko Lapin maakunnan pelastustoimen tarpeita.

KUVA: Näkymän pelastushelikopterista kuvasi pelastaja Matti Lindberg.