Aslakille uusi maayksikkö – käytössä ensi vuonna

Sisäministeriön palosuojelurahasto on myöntänyt Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:lle 48 000 euron avustuksen kevyen pelastusauton hankintaan. Autoa tullaan käyttämään Aslakin helikopteritoiminnan maatukiyksikkönä, sijoituspaikkana Aslakin tukikohta Sodankylässä. Ajoneuvoa voidaan käyttää myös muussa Lapin pelastuslaitoksen operatiivisessa toiminnassa

Uusi maayksikkö on kevyt nelivetoinen pelastusauto MB Sprinter-kokoluokassa. Ajoneuvo varustellaan monipuolisin pelastusvälinein, jotka mahdollistavat mm. pintapelastuksen, savusukelluksen, onnettomuusauton raivauksen, ensihoidon aloittamisen ja tarvittaessa potilaan kuljettamisen tai suojaamisen lämpimään.

Autoon tulee henkilöstölle paikkoja 4-6. Pääsääntöisesti ajoneuvossa operoi kahden hengen miehistö.

Maayksikön hankinta on jo valmisteilla yhdessä Lapin pelastuslaitoksen kanssa. Jos kaikki sujuu hyvin, uusi auto on käytössä ensi vuonna, arvioi Aslakin toiminnanjohtaja Eero Anneberg.

Uusi ajoneuvo korvaa nykyisin maayksikön, joka myydään hankinnan yhteydessä.

Moniportainen arviointi hankkeen tarpeellisuudesta

Palosuojelurahastolla on kalustohankehakemusten arvioinnissa moniportainen asteikko. Päätöksenteon tukena ovat pelastuslaitoksen ja aluehallintoviranomaisen lausunnot, joista etenkin pelastustoimen lausunto hankkeesta on tärkeä, kertoo palosuojelurahaston erityisavustaja Ira Nikoskinen.

Aslakin maayksiköstä antamassan lausunnossa Lapin pelastuslaitos toteaa hankinnan olevan ”tarpeellinen ja parantavan oleellisesti pelastustoimen valmiutta etenkin harva-alueilla. Yksikkö toimii avustajana tai itsenäisenä toimijana pelastustoimen tehtävissä, etenkin Sodankylän kunnan alueella, mutta samalla palvellen koko maakunnan pelastustoimen tarpeita”.

Avustushakemuksen arvioi myös aluehallintoviranomainen, joka käy läpi kaikki oman alueensa hankkeet ja asettaa ne järjestykseen. Sieltä hakemukset tulevat palosuojelurahastolle, joka varmistaa hankkeen hakukelpoisuuden.

Tukitoiminnan varat vakuutusyhtiöiltä

Palosuojelurahasto ry harjoittaa monimuotoista tukitoimintaa.

Yhdistys rahoittaa avustuksin kalusto- ja rakennushankkeita. Erityisavustuksin tuetaan tutkimus- ja kehityshankkeita. Pienavustuksia myönnetään sopimuspalokunnille alle 20 000 euron hankintoihin. Lisäksi yleisavustuksia jaetaan pelastusalan järjestöille ja liitoille.

Vuositasolla palosuojelurahasto jakaa erilaisia avustuksia yhteensä yli 10 miljoonan euron edestä.

-Rahat tulevat vakuutusyhtiöiden varoista. Jokainen vakuutustoimintaa harjoittava yhtiö maksaa kotivakuutuksista ym. kolmen prosentin tilityksen meille. Vakuutusyhtiöt pyrkivät näin palovahinkojen vähentämiseen tukemalla toimintaamme, Ira Nikoskinen selvittää.

Tutkimus- ja kehityshankkeisiin avustukset ovat haettavissa pari kertaa vuodessa, kalusto- ja rakennushankeavustukset sekä yleisavustukset kerran vuodessa. Pienavustuksilla on jatkuva haku.

Vuoden 2023 alusta avustuskäytäntöön on kuitenkin tulossa muutos.

-Muutos liittyy hyvinvointialueuudistukseen. Asia on vielä selvittelyssä, mutta todennäköisesti kalusto- ja rakennushankkeissa voivat avustuksia hakea vain sopimuspalokunnat. Tutkimus- ja kehityshankkeet ovat edelleen kaikkien haettavissa.

KUVA: Uusi maayksikkö rakennetaan Sprintter -tasoiselle alustalle.