Aslakin pelastuskyky paranee entisestään -LUCAS3 käyttöön!

Share |
03.10.2017

Aslak otti tänään käyttöönsä Lucas 3 -paineluelvytyslaitteen. Paineluelvytyslaite tuli pelastushelikopterin ja maayksikön käyttöön. Laite on helppokäyttöinen ja sillä pystytään aikaansaamaan laadukas painantaelvytys. Laite soveltuu aikuisten potilaiden hoitoon kun kyseessä on sydämenpysähdys.

– Erityisesti laite on helikopterikuljetuksen aikana käyttökelpoinen. Pelastushelikopterissa ihmisen antama painanta on hankalaa ja pienessä tilassa on helpompaa, kun laite tekee työn. Paineluelvytyslaitteen merkitys korostuu lisäksi nimenomaan Lapissa, jossa arktisista olosuhteista johtuen voi olla hoidettavana alilämpöinen hypotermiapotilas, sanoo lääkäri Sami Lehtinen.

Lapin pelastushelikopteri Aslakin tukikohdassa toteutettiin tänään laitetoimittajan toimesta koulutus laitteen käyttöön. Tähän osallistuivat Aslakin lisäksi viranomaistoimijoita mm. Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelusta sekä Lapin pelastuslaitokselta. Koulutukseen osallistui myös lääkäriasema Aslakin henkilökuntaa.